Fekete Bálint

Munkahelyek


2021–2022

Trianon 100 - A trianoni békeszerződés oktatásának történeti és pedagógiai módszertani kérdései c. tanártovábbképzés, Prekog Alfa Kft., oktató – Trianon a magyar pedagógiai emlékezetben, a feldolgozást segítő források és megközelítések

2021–2022

Evangélikus Digitalizációs Program, EPSZTI, tanácsadó – emelt szintű érettségi felkészítő online kurzus

2020–

KKM Magyar Diplomáciai Akadémia Kft., Stipendium Hungaricum Program, Márton Áron Ösztöndíjprogram, Magyarságismereti Program, megbízott oktató – társadalomismeret, történelem

2019

KKM Oktatási és Rekreációs Kft., Stipendium Hungaricum Program, megbízott oktató – társadalomismeret

2017–

Újkor.hu – A velünk élő történelem online folyóirat, rovatvezető – Oktatás (2021-ig); tanácsadó

2014–

Orchidea Magyar–Angol Két Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium, általános- és középiskolai tanár – történelem, magyar nyelv és irodalom, társadalomismeret; 2017-től a gimnáziumi Humán Munkaközösség vezetője; 2021-től osztályfőnök, 2022-től a gimnázium igazgatóhelyettese


Tanulmányok

2022–

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság és Tárasdalomtudományi Kar, közoktatási vezető szak

2013–2016

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Történelemtudományok Doktori Iskola, Új- és jelenkori magyar történeti program

Témavezető: Dr. Sipos Balázs

2010–2013

Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Tanári mesterképzés (MA), történelemtanár–magyartanár

Szakdolgozat címe: Fotó a történelemoktatásban

Témavezető: Dr. Csapó Csaba

Jeles (5) minősítés

2007–2010

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar

Történelem alapszak (BA), magyar minor

Szakdolgozat címe: Az oszmán flotta a XVI. században

Témavezető: Dr. Kerekes Dóra

Kiváló (5) minősítés

2003–2007

Evangélikus Egyház Aszódi Petőfi Gimnáziuma

Tanári és oktatói gyakorlat


2019–

2013–2017

ELTE Tanárképző Központ, tanítási gyakorlat vezetése

ELTE Bölcsészettudományi Kar, Új- és Jelenkori Magyar Történeti Tanszék

Vendégoktatóként Dr. Manhercz Orsolya (19. századi forráselemzés – fotográfia- és filmtörténet témában) és Dr. Varga Zsuzsanna (Hatalom és propaganda az államszocializmus időszakában – filmhíradók, játékfilmek) szemináriumain

A Horthy-korszak híradófilmeken – Dr. Zeidler Miklóssal közösen

Horthy-korszak: portrék és problémák

2012–2013

Az Evangélikus Egyház Aszódi Petőfi Gimnáziuma, Szakképző Iskolája és Kollégiuma

Összefüggő egyéni gyakorlat, történelem–magyar, jeles (5) eredménnyel

2012

ELTE Trefort Ágoston Gyakorlóiskola

Magyar szaktárgyi tanítási gyakorlat, jeles (5) eredménnyel

2011

ELTE Trefort Ágoston Gyakorlóiskola

Történelem szaktárgyi tanítási gyakorlat, jeles (5) eredménnyel

Nyelvismeret

Angol

Nyelvvizsga, középfokú, „C” típusú

Közéleti tevékenységek, társulati tagságok, szerkesztőségi feladatok


2010–2016

ELTE BTK Történeti Intézet I. Tóth Zoltán Tudományos Diákkör, elnök (2010–2014), tag

2010–2012

ELTE BTK HÖK Történeti Intézeti Képviselet, szakos hallgatói képviselő

2011–2016

ISHA Budapest, alelnök (2011–2014), tag

2013–2017

Doktoranduszok Országos Szövetsége Történelem- és Politikatudományi Osztály, tag

2014–


Magyar Történelmi Társulat, tag

Publikációk, ismertetések

 • Online adatbázisok a történelemoktatás szolgálatában. A Fortepan. In: Történelemtanítás, Új folyam II. (XLVI.) (2011) 3. sz. (Hivatkozási azonosító: 02-03-11) [Elérhető itt.] 
  • Hivatkozza: Kovács Istvánné: A pedagógus kompetenciák megjelenése a történelemórán. In: Kovács István – Kovács Istvánné – Óbis Hajnalka: A változó történelemoktatás. Debreceni Egyetemi Kiadó, 2015. 119–162. o.; Gyertyánfy András: A történelemtanítás módszerei, eszközei, színterei (1994–2014). Válogatott bibliográfia. In: Történelemtanítás, Új folyam VI. (L.) (2015–2) 1. sz. [Elérhető itt.]
 • Online adatbázisok a történelemoktatás szolgálatában. Ábrák a Nemzeti Tankönyvkiadó Forrásközpontú történelem sorozatának adatbázisaiból. In: Történelemtanítás, Új folyam IV. (XLVIII.) (2013) 1. sz. (Hivatkozási azonosító: 04-01-08) [Elérhető itt.]
  • HivatkozzaGyertyánfy András: A történelemtanítás módszerei, eszközei, színterei (1994–2014). Válogatott bibliográfia. In: Történelemtanítás, Új folyam VI. (L.) (2015–2) 1. sz. [Elérhető itt.]
 • Könyvajánló. Egyéni és közösségi emlékezet. (A huszadik század emlékezete a Galga mentén. Szerk.: Péterfi Gábor) In: Történelemtanítás, Új folyam IV. (XLVIII.) (2013) 3–4. sz. (Hivatkozási azonosító: 04-03-21) [Elérhető itt.]
 • A Horthy-kori filmhíradók kutatása és használata az oktatásban. In: Médiakutató, 15. évf. (2014) 4. sz. 13–23. o. [Elérhető itt.]
  • ~ In: Péterfi Gábor – Fekete Bálint (szerk.): Történelemtanításról a 21. század elején. L'Harmattan, Budapest, 2016. 117–136. o.
 • Newsreels and propaganda in Horthy era Hungary. In: Carnival, 17. évf. (2015) 43–60. o. [Elérhető itt.]
 • A fotográfia a történelemoktatásban. In: Péterfi Gábor – Fekete Bálint (szerk.): Történelemtanításról a 21. század elején. L'Harmattan, Budapest, 2016. 137–162. o. [A dolgozat elérhető itt.]
 • Szétszabdalt egységben. Palotás Emil: Kelet-Európa története a 20. században. In: Modern Magyarország, 4. évf. (2016) 1. sz. 255–261. o. [Elérhető itt.]
 • Thalia és Melpomené szocializmusa. Két film az államszocialista Magyarországról. In: Erdődy Gábor (főszerk.) Pettinger-Szalma Vendel – Sós János (szerk.): Nézőpontok. ELTE BTK TDI Új- és Jelenkori Magyar Történeti Program, Budapest, 2016. 193–211. o.[A dolgozat elérhető innen.]
 • Virovecz Nándor – Fekete Bálint: „Emberverés, nyúzás-fosztás” – Feljelentési fogalmazvány a 16. századból és annak iskolai használata. 1–2. rész.

Szerkesztések


Előadások


 • Tengerre török!? – Gályák és kalózok fénykora a XVI. századi Mediterráneumban. A Török Kávéházi Estek programsorozat keretében. 2012. február 1., Kossuth Klub, Budapest.

 • Rap és irodalom. Az Aszódi Evangélikus Gimnáziumban rendezett Maratoni olvasónap keretében. 2012. október 19., Aszódi Evangélikus Petőfi Gimnázium és Kollégium, Aszód.

 • Tengerre török!? – Kalózok és gályák fénykora. Műemlékek Nemzeti Gondnoksága Múzeumok Mindenkinek” Program – Múzeumok oktatási-képzési szerepének erősítése c. pályázatának keretében. 2012. október 26., Janus Pannonius Gimnázium, Pécs.

 • Tengerre török!? – Kalózok és gályák fénykora. Az Aszódi Evangélikus Gimnáziumban rendezett Tudomány fiataloknak c. sorozat keretében. 2012. december 5., Aszódi Evangélikus Petőfi Gimnázium és Kollégium, Aszód.

 • Petőfi és a könnyűzene. Az Aszódi Evangélikus Petőfi Gimnázium és Kollégiumban rendezett Petőfi-nap keretében. 2013. március 14., Aszódi Evangélikus Petőfi Gimnázium és Kollégium, Aszód.

 • Egy tudós kalóz és kora – Piri reisz és a XVI. századi hajózás. A Magyar–Török Baráti Társaság meghívott előadójaként. 2013. március 26., Nemzetek Háza, Budapest. (A Kitekintő.hu cikke az előadásról. Az előadás felvétele elérhető itt.)

 • Fénykép és történelem. Paletta – I. Új- és Jelenkortörténeti Tudományos Diákkonferencia az I. Tóth Zoltán Kör szervezésében. 2013. április 23., ELTE BTK, Budapest.

 • Egy ötszáz éves oszmán térkép és kora – A XVI. századi hajózás a Mediterráneumban. A Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ „Múzeumok Mindenkinek” Program – Múzeumok oktatási-képzési szerepének erősítése c. pályázatának keretében. 2013. június 7., Janus Pannonius Gimnázium, Pécs.

 • A filmhíradók szerepe a történelemtanításban. Evangélikus Iskolák Történelemtanárainak I. Konferenciája. 2014. április 4., Aszódi Evangélikus Petőfi Gimnázium és Kollégium, Aszód.

 • A filmhíradó és közönsége. Dr. Sipos Balázzsal közös előadás. Közelképek – az ELTE BTK ÚJMTT Doktori Programjának konferenciája. 2014. június 4., ELTE BTK, Budapest.

 • A fotográfia mint történeti forrás. Evangélikus Iskolák Történelemtanárainak II. Konferenciája. 2015. február 6., Aszódi Evangélikus Petőfi Gimnázium és Kollégium, Aszód. 

 • Thalia és Melpomené szocializmusa. Két film két magyar diktatúrából. Evangélikus Iskolák Történelemtanárainak III. Konferenciája. 2016. március 4., Aszódi Evangélikus Petőfi Gimnázium és Kollégium, Aszód.

 • Mit kezdhetünk a filmhíradókkal? Doktorandusz kutatóúton. A DOSz TePo módszertani workshopja. 2016. május 7., Szegedi Tudományegyetem Móra Ferenc Szakkollégium, Szeged.

 • Híradók, számok, értelmezések. Az 1935. évi Magyar Világhíradók tartalomelemzése. Modern Magyarország – Az ELTE BTK ÚJMTT Doktori Programjának konferenciája. 2016. június 7., ELTE BTK, Budapest.

 • Diákból játékos, tanárból kvízmester: a Quizizz történelemóránEvangélikus Iskolák Történelemtanárainak VI. Konferenciája. 2019. március 22., Aszódi Evangélikus Petőfi Gimnázium és Kollégium, Aszód.

 • Pályakezdés történelemtanárként. ELTE EC Történész Műhely. 2019. szeptember 25., Eötvös József Collegium, Budapest.

 • A Horthy-korszak filmhíradókon. Középiskolai történelemtanárok szaktárgyi képzése. 2019. november 6., Katolikus Pedagógiai Intézet, Budapest.

 • Diákból játékos, tanárból kvízmester: a Quizizz történelemóránEvangélikus Iskolák Történelemtanárainak VII. Konferenciája. 2020. február 14., Aszódi Evangélikus Petőfi Gimnázium és Kollégium, Aszód.

 • Távoktatásban felhasználható alkalmazások és gyűjtemények történelemből. Maróti Zsolt Viktorral közös előadás. Középiskolai történelemtanárok szaktárgyi képzése. 2020. október 13., online formában.

 • Levéltárak és tartalmaik, szolgáltatásaik a történelemtanítás felől. EMMI 2020 Levéltár-pedagógiai szakmai nap. 2020. október 19., online formában.

 • Történelemtanítás a digitális térbenEvangélikus Iskolák Történelemtanárainak VIII. Online Konferenciája. 2021. február 18., online formában.

 • A mémek és a történelemtanításEvangélikus Iskolák Történelemtanárainak X. Konferenciája. 2023. február 23., Gödöllői Királyi Kastély, Gödöllő.

Konferenciaszervezések


 • Paletta – I. Koraújkor-történeti Tudományos Diákkonferencia. 2011. november 13., ELTE BTK, szervező
 • Kádár 100. – Egy rendszer születik... 2012. május 8., ELTE BTK Bölcsész Napok 2012, főszervező
 • Mini ISHA konferencia. 2012. november 21., ELTE BTK, főszervező
 • Paletta – I. Új- és Jelenkortörténeti Tudományos Diákkonferencia. 2013. április 23., ELTE BTK, Budapest, főszervező
 • Images of the Other: Relations Between Western and Central-Eastern Europe in History – 25th ISHA Annual Conference. 2014. április 14–19., ELTE BTK, Budapest, főszervező
Egyéb cikkek

Isaszeg, 2023. február 25.

Fekete Bálint